Brzóza

Brzóza to duża wieś leżąca na skraju Puszczy Kozienickiej.

Radomka

Radomka — Jest rzeką płynącą w powiecie kozie­nickim, która stanowi naturalną granicę pomiędzy lasami Puszczy Kozie­nickiej i Puszczy Stromeckiej oraz północno-​​zachodnią granicą Kozie­nickiego Parku Krajo­bra­zowego.

Historia

Zabytkowy spichlerz, zachowany w dobrym stanie duży budynek, stanowiący część dawnych zabudowań dworskich.

Witamy na stronie internetowej Brzózy!

Z historii Brzózy